Filtr
026

Senát dnes schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší, a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

026

Změna Montrealského protokolu

Hlavní město Rwandy Kigali bylo svědkem historické události: Státy přijaly změnu Montrealského protokolu, která podpoří ochranu klimatu a zároveň nadále zajistí ochranu ozonové vrstvy. ...

Kategorie: Nezařazené

IMG_1445

Vláda se zabývala vykazováním dat o odpadech

Vláda se dnes zabývala problémem dvojího vykazování dat o odpadech. Seznámila se s ujednáním Českého statistického úřadu a Ministerstva životního prostředí, které stanovuje postupy, jejichž cílem je odstranit nesoulady mezi oficiálními statistickými daty ČSÚ potvrzenými Eurostatem a administrativními údaji resortu.

Kategorie: Nezařazené

IMG_2236

ČAObH: Technologická neutralita může mít závažné dopady

Česká asociace oběhového hospodářství pokládá v oblasti ochrany životního prostředí princip technologické neutrality za hazard. Připomeňme, že technologická neutralita obecně znamená, že stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. Právě po tom ale mnohdy volají skládkové společnosti. Nechtějí, aby byly upřednostněny efektivní technologie před skládkami. Činí tak zejména proto, že...

Kategorie: Nezařazené

NF_IMG_6678

Spalovna v Chotíkově zahájila provoz

Spalovna komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně zahájila 27. září plný provoz. Stavba za 2,1 miliardy korun byla několikrát přerušena kvůli žalobám ekologických aktivistů a start se opozdil o osm měsíců. Rok má spalovna na zkušební provoz. Pokud ZEVO všem orgánům prokáže, že plní projektované parametry, bude zařízení zkolaudováno....

Kategorie: Nezařazené

IMG_1445

Sedmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro efektivitu společností. To je hlavním tématem sedmého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se letos uskuteční 20. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášek se odborníci zaměří na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu...

Kategorie: Nezařazené

skleníky

Polské skleníky už zářit nebudou

Skleníky v česko-polském pohraničí by už neměly v noci zářit a obtěžovat obyvatele v blízkém ani širokém okolí polského města Bogatynia. Firma Citronex MŽP potvrdila, že nainstalovala speciální zastínění, které zprovozní koncem září.

Kategorie: Nezařazené

Zpetny odber baterii v Plzenskem Prazdroji

Evropský den recyklace baterií – Brno se pokusí o rekord

V pátek 9. září Češi spolu s celou Evropou oslaví již druhý Evropský den recyklace baterií. Hlavním cílem této události je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií a akumulátorů. V rámci ekodne nazvaného příhodně Recykliště proběhne v Brně příští víkend pokus o vytvoření českého rekordu ve...

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
Odpady | Odpady
Filtr
026

Senát dnes schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší, a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

026

Změna Montrealského protokolu

Hlavní město Rwandy Kigali bylo svědkem historické události: Státy přijaly změnu Montrealského protokolu, která podpoří ochranu klimatu a zároveň nadále zajistí ochranu ozonové vrstvy. ...

Kategorie: Nezařazené

IMG_1445

Vláda se zabývala vykazováním dat o odpadech

Vláda se dnes zabývala problémem dvojího vykazování dat o odpadech. Seznámila se s ujednáním Českého statistického úřadu a Ministerstva životního prostředí, které stanovuje postupy, jejichž cílem je odstranit nesoulady mezi oficiálními statistickými daty ČSÚ potvrzenými Eurostatem a administrativními údaji resortu.

Kategorie: Nezařazené

IMG_2236

ČAObH: Technologická neutralita může mít závažné dopady

Česká asociace oběhového hospodářství pokládá v oblasti ochrany životního prostředí princip technologické neutrality za hazard. Připomeňme, že technologická neutralita obecně znamená, že stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. Právě po tom ale mnohdy volají skládkové společnosti. Nechtějí, aby byly upřednostněny efektivní technologie před skládkami. Činí tak zejména proto, že...

Kategorie: Nezařazené

NF_IMG_6678

Spalovna v Chotíkově zahájila provoz

Spalovna komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně zahájila 27. září plný provoz. Stavba za 2,1 miliardy korun byla několikrát přerušena kvůli žalobám ekologických aktivistů a start se opozdil o osm měsíců. Rok má spalovna na zkušební provoz. Pokud ZEVO všem orgánům prokáže, že plní projektované parametry, bude zařízení zkolaudováno....

Kategorie: Nezařazené

IMG_1445

Sedmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro efektivitu společností. To je hlavním tématem sedmého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se letos uskuteční 20. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášek se odborníci zaměří na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu...

Kategorie: Nezařazené

skleníky

Polské skleníky už zářit nebudou

Skleníky v česko-polském pohraničí by už neměly v noci zářit a obtěžovat obyvatele v blízkém ani širokém okolí polského města Bogatynia. Firma Citronex MŽP potvrdila, že nainstalovala speciální zastínění, které zprovozní koncem září.

Kategorie: Nezařazené

Zpetny odber baterii v Plzenskem Prazdroji

Evropský den recyklace baterií – Brno se pokusí o rekord

V pátek 9. září Češi spolu s celou Evropou oslaví již druhý Evropský den recyklace baterií. Hlavním cílem této události je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií a akumulátorů. V rámci ekodne nazvaného příhodně Recykliště proběhne v Brně příští víkend pokus o vytvoření českého rekordu ve...

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
nahled

Odpadky z pl petv Nizozemec v umleck dla

Kdy jeho dvoulet synek na kostarick pl s blm pskem radji sbral ztky od lahv ne exotick mule, pivedlo to Ralpha Groenheijdeho nakonec na npad vytvet umleck dla z odpadk posbranch na nizozemskch plch, pe agentura AFP. Prvn pomjiv dlo z ponkud nezvyklho materilu sice nakonec skonilo v popelnici, ale v h...

 23.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Dotaz: devo=odpad?

Dotaz: Dobr den, v naem podniku vznik "odpad" v podob rozbitch devnch palet i nbytku. Tyto vci nevyhovuj pi pouit ke svmu pvodnmu elu. Na zklad tto informace mi zkon o odpadech dle 3, odst. 4 naizuje se movit vci zbavit (ale neohrouje P). Avak dle je mon z tohoto zkona vyst, jak je hierarchie...

 21.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

tvrtina kontrolovanch sbren poruila zkon o odpadech, zjistili inspektoi IP pi tet celosttn akci Blue 24

Celkem 143 sbren kov zkontrolovali minul tden inspektoi esk inspekce ivotnho prosted (IP) v rmci celorepublikov bezpenost akce Blue 24 zamen na kriminalitu v oblasti eleznin dopravy. Pravideln akce organizovan Polici R se inspektoi IP astnili u potet a jejich kolem v rmci n opt byla kontrola ...

 21.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Val. Mezi bude prvn v kraji hldat plnost kontejner senzory

Valask Mezi na Vsetnsku bude hldat naplnnost kontejner specilnmi ultrazvukovmi senzory. Chce tak uetit penze za zbyten svoz odpadu, sdlila dnes TK mluv valaskomezisk radnice Renata Votrubov. Systm funguje ji v Praze i na Slovensku, v budoucnu se oekv jeho rozen. Zstupce firmy Elkopl...

 20.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Firma SETRA provozovala bez povolen recyklan linku na stavebn odpady. Dostala pokutu 100 tisc korun

Inspektoi z esk inspekce ivotnho prosted (IP) v Brn uloili pokutu 100 tisc korun spolenosti SETRA, spol. s r.o. Firma v Brn-ernovicch bez povolen provozovala recyklan linku stavebnch a demolinch odpad. Dopustila se tak poruen zkona o ochran ovzdu. ,,Tato recyklan linka je stacionrnm zdrojem znei...

 20.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Dotaz: IP a samostatn provozovna

Dotaz: Jsme klidov spolenost, zajiujc klid pro zkaznky po cel R. V R mme zapsno pouze deset provozoven, ale odpad nm vznik i mimo provozovny. Nap. ve spolenosti XY zajiujeme facility management a vznik nm tam odpad. V R nen na tto adrese uvedena nae provozovna. Jak IP tedy poskytnout oprvnnm osobm? Vlastn I...

 19.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Za nezkonn pedvn odpadu z oprav dlnice D1 inspektoi uloili ti pokuty v celkov vi 250 tisc korun

Inspektoi z esk inspekce ivotnho prosted (IP) v Havlkov Brod uloili ti pokuty v celkov vi 250 tisc korun za nezkonn nakldn s odpady z rekonstrukce dlnice D1. Dv pokuty, kadou po 100 tiscch korunch, dostaly stavebn firmy COLAS CZ, a.s. a Porr a.s. za to, e se nezkonn zbavovaly vkopov ze...

 19.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Kontejnery na tdn odpad uklid v Jablonci nad Nisou pod zem

Kontejnery na tdn odpad uklid v Jablonci nad Nisou pod zem. Prvn dv takov sbrn msta vznikaj u nov otoky autobusu v Arbesov ulici ve Men a tak v prostoru ped letnm kinem v centru. Msto za n zaplat zhruba 1,5 milionu korun. Ndoby budou na obou mstech zaputny necel ti metry pod zem. Na kadm z uvedench mst budou...

 18.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Cheb odkoup popelnice, chyst pevzet odpadovho hospodstv

Cheb odkoup od spolenosti Marius Pedersen vechny odpadov ndoby ve mst. Jde o dal krok v postupnm pebrn odpadovho hospodstv do sprvy msta. Definitivn chce msto zat svet odpady od dubna ptho roku, ekl dnes novinm starosta Petr Navrtil (SSD). "Jsme ped podpisem smlouvy s firmou, podle kter odkoupme vechn...

 17.10.2016 | ENVIWEB.CZ
Konference pro podnikov ekology odhal modern strategie nakldn s odpady a obhov hospodstv

Konference pro podnikov ekology odhal modern strategie nakldn s odpady a obhov hospodstv

Vtina podnik v EU ve svch strategich pot s pechodem na obhov hospodstv, kter spov v minimalizaci odpad a efektivnm vyuvnm zdroj.Podle przkumu st TNS takov strategie zavd 70 % evropskch podnik. Pijte se inspirovat, naerpat nov informace a vymnit si zkuenosti s firmami, kter u sv strategie spn zavedl....

 17.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Pracovnci adu Jihomoravskho kraje ukzali, e v tdn bateri jsou extratda

Zatkem letonho roku se budova Krajskho adu Jihomoravskho kraje v centru Brna stala mstem zptnho odbru pouitch bateri. Vedle papru, skla, PET lahv a vek, tetrapak, vyslouilch zivek a drobnch elektrozazen, kter se zde td dlouhodob, nov pibyly sbrn ndoby na pouit baterie. A kdy u zamstnanci adu n...

 16.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Vstava v Plzni ukazuje designov vrobky z recyklovanho plastu

Designov pedmty, boty, stroje, umleck objekty i multimediln instalace vyroben z recyklovanho plastu pedstavuje ode dneka ojedinl vstava v plzeskm DEPO2015. Expozice "M plast" zahrnuje dla 15 zahraninch i eskch designr a umlc, zamen na tma recyklace plastu. Mnoh exponty uvid esk publikum poprv, ekl dnes...

 15.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

msk klub spotal, e R me za patnct let nahradit polovinu prodnch surovin druhotnmi

msk klub - kter zskal globln vhlas u v roce 1972 slavnou prognzou Meze rstu - dnes zveejnil ppadovou studii k hospodrnjmu nakldn se surovinami v R a Polsku [1]. Nov propoty ukazuj, e do roku 2030 meme snit produkci odpad o tvrtinu. Pokud se navc zamme na recyklaci, meme polovinu prodnch surovi...

 15.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Pi Jzd do stanice Recyklace se ve Stedoeskm kraji vybralo pes 260 vyslouilch spotebi

Dv st edest pt vyslouilch elektrospotebi se podailo vybrat od obyvatel Stedoeskho kraje od pondl do stedy tohoto tdne pi akci s nzvem Jzda do stanice Recyklace. Pipravil ji Stedoeskkrajve spoluprci s kolektivnm systmem ELEKTROWIN a eskmi drahami. Vyslouil elektrospotebie mohli lid odevzdat ve speciln ...

 14.10.2016 | ENVIWEB.CZ
nahled

Ve pi o skldku u Veltrus d majitel msto o mimosoudn dohodu

Majitel skldky stavebnho odpadu u Veltrus na Mlnicku Pavel Kratna jedn s mstem o mimosoudn dohod ve sporu o rozen skldky. Msto je proti roziovn, loni podalo alobu, a soud pak pozastavil provoz skldky. Kratna nabz mstu mimo jin i vce penz za kad uskladnn kubk odpadu, ekl dnes TK. Zastupitel msta se k nvr...

 14.10.2016 | ENVIWEB.CZ
Odpady | Odpady
Filtr
026

Senát dnes schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší, a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

026

Změna Montrealského protokolu

Hlavní město Rwandy Kigali bylo svědkem historické události: Státy přijaly změnu Montrealského protokolu, která podpoří ochranu klimatu a zároveň nadále zajistí ochranu ozonové vrstvy. ...

Kategorie: Nezařazené

IMG_1445

Vláda se zabývala vykazováním dat o odpadech

Vláda se dnes zabývala problémem dvojího vykazování dat o odpadech. Seznámila se s ujednáním Českého statistického úřadu a Ministerstva životního prostředí, které stanovuje postupy, jejichž cílem je odstranit nesoulady mezi oficiálními statistickými daty ČSÚ potvrzenými Eurostatem a administrativními údaji resortu.

Kategorie: Nezařazené

IMG_2236

ČAObH: Technologická neutralita může mít závažné dopady

Česká asociace oběhového hospodářství pokládá v oblasti ochrany životního prostředí princip technologické neutrality za hazard. Připomeňme, že technologická neutralita obecně znamená, že stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. Právě po tom ale mnohdy volají skládkové společnosti. Nechtějí, aby byly upřednostněny efektivní technologie před skládkami. Činí tak zejména proto, že...

Kategorie: Nezařazené

NF_IMG_6678

Spalovna v Chotíkově zahájila provoz

Spalovna komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně zahájila 27. září plný provoz. Stavba za 2,1 miliardy korun byla několikrát přerušena kvůli žalobám ekologických aktivistů a start se opozdil o osm měsíců. Rok má spalovna na zkušební provoz. Pokud ZEVO všem orgánům prokáže, že plní projektované parametry, bude zařízení zkolaudováno....

Kategorie: Nezařazené

IMG_1445

Sedmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro efektivitu společností. To je hlavním tématem sedmého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se letos uskuteční 20. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášek se odborníci zaměří na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu...

Kategorie: Nezařazené

skleníky

Polské skleníky už zářit nebudou

Skleníky v česko-polském pohraničí by už neměly v noci zářit a obtěžovat obyvatele v blízkém ani širokém okolí polského města Bogatynia. Firma Citronex MŽP potvrdila, že nainstalovala speciální zastínění, které zprovozní koncem září.

Kategorie: Nezařazené

Zpetny odber baterii v Plzenskem Prazdroji

Evropský den recyklace baterií – Brno se pokusí o rekord

V pátek 9. září Češi spolu s celou Evropou oslaví již druhý Evropský den recyklace baterií. Hlavním cílem této události je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti třídění a recyklace použitých baterií a akumulátorů. V rámci ekodne nazvaného příhodně Recykliště proběhne v Brně příští víkend pokus o vytvoření českého rekordu ve...

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace