Filtr

ČAObH: Průtahy kolem odpadového zákona se odrazí na životním prostředí

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) od počátku jednoznačně podporuje návrh zákona o odpadech z dílny ministerstva životního prostředí, který má projednat Legislativní rada vlády, a obecně snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Zákon je podle ní nezbytným krokem k tomu, aby se přestalo plýtvat se surovinovými zdroji a ukončilo se zavážení české krajiny odpady.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Otevřený dopis starostů Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo koncem prosince ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl konečně předložen do poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech

Kategorie: Nezařazené

Sdělení MŽP k evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Od 1. ledna 2017 by měla být přeprava nebezpečných odpadů ohlašována pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 223/2015 Sb). Systém však není připravený. ...

Kategorie: Nezařazené

Vyšla novela vyhlášky 294!

Novela vyhláška č. 294/2005 Sb. vyšla ve Sbírce předpisů v částce 156 ze dne 2. prosince 2016. Její číslo a plný název: Vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001...

Kategorie: Nezařazené

Studie je jen spletenec, říká MŽP

Hnutí Duha zveřejnilo studii Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR. V tiskové zprávě hnutí mj. uvádí, že dosáhne-li Česká republika plánované 65% míry recyklace a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. Ke studii se nám vyjádřil...

Kategorie: Nezařazené

Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního...

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
Odpady | Odpady
Filtr

ČAObH: Průtahy kolem odpadového zákona se odrazí na životním prostředí

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) od počátku jednoznačně podporuje návrh zákona o odpadech z dílny ministerstva životního prostředí, který má projednat Legislativní rada vlády, a obecně snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Zákon je podle ní nezbytným krokem k tomu, aby se přestalo plýtvat se surovinovými zdroji a ukončilo se zavážení české krajiny odpady.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Otevřený dopis starostů Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo koncem prosince ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl konečně předložen do poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech

Kategorie: Nezařazené

Sdělení MŽP k evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Od 1. ledna 2017 by měla být přeprava nebezpečných odpadů ohlašována pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 223/2015 Sb). Systém však není připravený. ...

Kategorie: Nezařazené

Vyšla novela vyhlášky 294!

Novela vyhláška č. 294/2005 Sb. vyšla ve Sbírce předpisů v částce 156 ze dne 2. prosince 2016. Její číslo a plný název: Vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001...

Kategorie: Nezařazené

Studie je jen spletenec, říká MŽP

Hnutí Duha zveřejnilo studii Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR. V tiskové zprávě hnutí mj. uvádí, že dosáhne-li Česká republika plánované 65% míry recyklace a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. Ke studii se nám vyjádřil...

Kategorie: Nezařazené

Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního...

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
nahled

V centru Chebu pibudou dal podzemn kontejnery na odpad

Cheb roz poet podzemnch kontejner na komunln i tdn odpad. Ti nov stanovit budou opt v centru msta. Celkem se tak poet podzemnch kontejner v Chebu roz na dvacet, ekl TK mstostarosta Zdenk Hrkal (ANO). "Nov stn budou v ulicch Provaznick, Bezinova a v ulici Svobody. Maj vhodu v tom, e maj vt objem, ...

 17.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Technologie tdn komunlnho odpadu

Technologie tdn komunlnho odpadu

Komunln odpad je obrovskou zsobrnou druhotnch surovin, kter mohou bt efektivn vyuity. Lze tak doshnout spor prvotnho zpracovn surovin, energie a vznamn prospt ivotnmu prosted. To ovem plat pouze v ppad, e primrnm krokem v nakldn s odpadem bude jeho kvalitn roztdn. Za takov se ned po....

 17.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Nvrhy odpadovch zkon se na LRV vrt opt za dva tdny

Legislativn rada vldy (LRV) ve tvrtek nestihla projednat nvrhy t zkon o odpadech a peruila schzi do pt. Opt se m sejt 26. ledna. LRV o tom dnes informovala na svch webovch strnkch. Zkon o odpadech, zkon o vybranch vrobcch s ukonenou ivotnost a dal souvisejc zkon pedkld ministerstvo ivotnho prosted. LRV...

 16.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Brno: abovesk louky i komnsk Palcary pece jen prohldly

  Dky na redakci, akci "Uklime esko", Mstsk policii Brno, aktivit pslunch ad MMB a M a nkterch vlastnk pozemk se podailo minul rok dle postoupit v een zanedbanch zem bvalch JZD v aboveskch a Komn. Pesto, e je zde jet mnoho kol k een, podailo se za minul rok odstranit nemal mnostv odpad...

 16.01.2017 | ENVIWEB.CZ
echm chyb motivace k tdn odpadu

echm chyb motivace k tdn odpadu

S Novm rokem pichzej i novoron pedsevzet, kter nemusej zlepit pouze n osobn ivot, ale i ivot v naem okol...Agentura STEM/MARK se rozhodla zjistit, jestli ei td odpad, ppadn kter vce a kter mn, identifikovat bariry, kter nm v tdn odpadu brn, a stupe (ne)znalosti sprvnch zpsob tdn. ....

 16.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Optovn vyuit odpadu

Optovn vyuit odpadu

Problematika odpadovho hospodstv je v souasnosti asto skloovanm pojmem jak v odbornch kruzch, tak i v adch veejnosti...Strun vymezen vybran problematiky optovnho vyuit odpadu spolu se zkladnm legislativnm zasteenm, zmnna je tak psobnost stednho orgnu sttn sprvy v tto vci, vybran monost....

 16.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

MP s novmi spalovnami dopedu nepot, nikomu jejich poet nediktuje a rozhodn je nestav

Verej pracovn sndani na tma "Odpady a legislativa v esk republice v roce 2017" si mdia, zejmna TK (a nen to poprv), peloila tak, e Ministerstvo ivotnho prosted hraje roli toho, kdo tu diktuje sv vize investorm a kdo si na zem R plnuje spalovny, co je hol nesmysl. Vstavba spaloven je a bude zcela na rozhodovn so...

 12.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Druh pokuta za nezkonnou vstavbu spalovny v Chotkov

Plzesk teplrensk opt stavla bez stavebnho povolen, pokuta je 180 tisc korun Spolenost Plzesk teplrensk, a. s., v ele s generlnm editelem Tomem Drpelou ji podruh dostala od stavebnho adu v Nanech pokutu za nezkonnou vstavbu sti spalovny komunlnch odpad v Chotkov bez pravomocnho stavebnho povolen. V ...

 11.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Vyhlka o podmnkch pouit upravench kal na zemdlsk pd

Vyhlka o podmnkch pouit upravench kal na zemdlsk pd

esk asociace odpadovho hospodstv informuje, e dne 23.12.2016 vyla ve Sbrce nov vyhlka s slem 437/2016 Sb. o podmnkch pouit kal na zemdlsk pd.Podrobnji k obsahu vyhlky Vzhledem k velkmu mnostv zmn byla vydna zcela nov vyhlka o podmnkch pouit upravench kal na zemdlsk pd a nejedn se tedy o nov....

 11.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Val. Klobouky nov td odpad, lid u dom maj vlastn ndoby

Valask Klobouky na Zlnsku zmnily od Novho roku systm tdn odpadu. Obyvatel rodinnch dom dostali zdarma samostatn ndoby, do kterch td plast a papr. Svoz tdnho odpadu od rodinnch dom bude organizovn jednou msn, komunln odpad pak bude vyven ve trnctidennm intervalu, ekla dnes TK mluv valaskoklobouck rad...

 10.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Ohlaovn v roce 2017

Ohlaovn v roce 2017

Pehled ohlaovacch povinnost pro rok 2017, ohlaovn nebezpench odpad od 1. 1. 2017... NahoruSdlen odboru odpad Ministerstva ivotnho prosted k Ohlaovn pepravy nebezpench odpad od 1. 1. 2017 Od 1. 1. 2017 m dle zkona . 185/2001 Sb., o odpadech (v platnm znn) probhat ohlaovn pepravy nebezpench odpad pros....

 09.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Nmeck ostrov Langeoog zaplavila plastov vajka a kostky lego

Nsledkem boue, kter ve stedu zashla sever a vchod Nmecka, se na pobe nmeckho severomoskho ostrova Langeoog dostaly tisce plastovch vajek s malmi hrakami uvnit a tak velik mnostv kostek lego. Informovala o tom dnes agentura DPA. Plastov vajka obsahuj nvod k sestaven hraek psan azbukou a nejsp pochz z kont...

 08.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Nov prostor na tma odpady

Nov prostor na tma odpady

Aktuln slo asopisu Nov prostor je vnovno problematice odpad, tak nevhejte a zakupte... Tma sla: Odpad Tv stopa autor: Libor Hruka, Jan Kalous Odpadky, kter po sob zanechvme, jsou zt pro nai planetu. No, to je jasn jako facka. O tom se asi nem smysl znova rozepisovat. My jsme se rozhodli na fenomn odpadu podvat z ....

 07.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Na ekologickou osvtu zejmna ve kolch pjde 35 milion korun. Ministr Brabec schvlil 31 projekt

Na ekologickou osvtu zejmna ve kolch pjde 35 milion korun. Ministr Brabec schvlil 31 projekt

Ministr Richard Brabec schvlil dotace pro 3 destky projekt z Nrodnho programu ivotn prosted zamench na environmentln vzdlvn (EVVO)...O tyto projekty mli adatel z ad kol, vzdlvacch center, ekocenter, ale i mst a obc velk zjem. Sttn fond ivotnho prosted R pijal dosti za vc ne 93 milion korun, co bylo ty....

 06.01.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Jihlava: Motivace ke sbru tdnho odpadu nabz slevu

Jihlavsk Program zodpovdnho nakldn s odpady umouje zapojenm obanm msta zskat slevu na poplatku za odpad. Jednou z monost, jak na slevu doshnout, je tyikrt do roka na nkter ze sbrnch dvor donst vyjmenovan druhy odpadu jako elektrozazen, kovy vetn tenkostnnho hlinku, bioodpad ze zahrad, nebezpen a objemn odpa...

 05.01.2017 | ENVIWEB.CZ
Odpady | Odpady
Filtr

ČAObH: Průtahy kolem odpadového zákona se odrazí na životním prostředí

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) od počátku jednoznačně podporuje návrh zákona o odpadech z dílny ministerstva životního prostředí, který má projednat Legislativní rada vlády, a obecně snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Zákon je podle ní nezbytným krokem k tomu, aby se přestalo plýtvat se surovinovými zdroji a ukončilo se zavážení české krajiny odpady.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Otevřený dopis starostů Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) zaslalo koncem prosince ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis, v němž apeluje na to, aby byl konečně předložen do poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech

Kategorie: Nezařazené

Sdělení MŽP k evidenci přepravy nebezpečných odpadů

Od 1. ledna 2017 by měla být přeprava nebezpečných odpadů ohlašována pouze prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 223/2015 Sb). Systém však není připravený. ...

Kategorie: Nezařazené

Vyšla novela vyhlášky 294!

Novela vyhláška č. 294/2005 Sb. vyšla ve Sbírce předpisů v částce 156 ze dne 2. prosince 2016. Její číslo a plný název: Vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001...

Kategorie: Nezařazené

Studie je jen spletenec, říká MŽP

Hnutí Duha zveřejnilo studii Skutečně potřebné kapacity pro energetické využití odpadu v ČR. V tiskové zprávě hnutí mj. uvádí, že dosáhne-li Česká republika plánované 65% míry recyklace a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. Ke studii se nám vyjádřil...

Kategorie: Nezařazené

Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního...

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace