Filtr

Velký jarní úklid startuje o druhé dubnové sobotě. Přidejte se!

Jedno procento všech Čechů. Taková je letošní meta pro účast české veřejnosti na nejúspěšnější celorepublikové akci zaměřené na likvidaci povalujících se odpadků v našem životním prostředí, likvidaci černých skládek nebo oživení osvěty proti litteringu (bezohlednému odhazování odpadků). Vloni počet dobrovolníků přesáhl 86 tisíc lidí, letos organizátoři vyhlížejí stotisícího účastníka. Hlavní čas celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je nastaven na sobotu 8. dubna.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Úklidové akce pomáhají chránit vodu

K dnešnímu Světovému dni vody se hlásí i organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidové akce se budou konat přímo z lodí na více než desítce velkých českých řek a na dalších stovkách míst i v jejich okolí. Celkem je již zaregistrováno na 1500 úklidů. Jednou z prvních letošních...

Kategorie: Nezařazené

Třetina skiareálů porušila vodní zákon

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod se v uplynulých dvou lyžařských sezonách zaměřili na kontroly provozovatelů ski areálů. Zjišťovali, zda při umělém zasněžování dodržují podmínky pro odběr povrchových a podzemních vod. Z prověřování vyplynulo, že 29 % kontrolovaných provozovatelů sjezdovek porušilo vodní zákon.

Kategorie: Nezařazené

Proč jít na konferenci ODPAD ZDROJEM

Zaujala vás konference Odpad zdrojem a stále zvažujete, jestli se jedná o dobrou investici? Následujících deset důvodů by vás mohlo přesvědčit o tom, že s včasnou registrací neuděláte krok vedle! ...

Kategorie: Nezařazené

Pomoc nabyvatelům se starými ekologickými zátěžemi

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) podpoří nabyvatele majetku znehodnoceného starými ekologickými zátěžemi, kteří marně čekají na jejich sanaci. Nabyvatelé majetek odkoupili v rámci privatizace od státu, který jim slíbil, že ekologické zátěže odstraní na vlastní náklady. Všechny firmy, kterých se tento...

Kategorie: Nezařazené

Staňme se změnou!

Hlavní cílovou skupinu celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko představuje i pro letošek mládež. Zapojení školních a zájmových kolektivů do úklidů české přírody podpoří distribuce úklidových pomůcek, nový výukový materiál a výtvarná soutěž.

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
Odpady | Odpady
Filtr

Velký jarní úklid startuje o druhé dubnové sobotě. Přidejte se!

Jedno procento všech Čechů. Taková je letošní meta pro účast české veřejnosti na nejúspěšnější celorepublikové akci zaměřené na likvidaci povalujících se odpadků v našem životním prostředí, likvidaci černých skládek nebo oživení osvěty proti litteringu (bezohlednému odhazování odpadků). Vloni počet dobrovolníků přesáhl 86 tisíc lidí, letos organizátoři vyhlížejí stotisícího účastníka. Hlavní čas celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je nastaven na sobotu 8. dubna.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Úklidové akce pomáhají chránit vodu

K dnešnímu Světovému dni vody se hlásí i organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidové akce se budou konat přímo z lodí na více než desítce velkých českých řek a na dalších stovkách míst i v jejich okolí. Celkem je již zaregistrováno na 1500 úklidů. Jednou z prvních letošních...

Kategorie: Nezařazené

Třetina skiareálů porušila vodní zákon

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod se v uplynulých dvou lyžařských sezonách zaměřili na kontroly provozovatelů ski areálů. Zjišťovali, zda při umělém zasněžování dodržují podmínky pro odběr povrchových a podzemních vod. Z prověřování vyplynulo, že 29 % kontrolovaných provozovatelů sjezdovek porušilo vodní zákon.

Kategorie: Nezařazené

Proč jít na konferenci ODPAD ZDROJEM

Zaujala vás konference Odpad zdrojem a stále zvažujete, jestli se jedná o dobrou investici? Následujících deset důvodů by vás mohlo přesvědčit o tom, že s včasnou registrací neuděláte krok vedle! ...

Kategorie: Nezařazené

Pomoc nabyvatelům se starými ekologickými zátěžemi

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) podpoří nabyvatele majetku znehodnoceného starými ekologickými zátěžemi, kteří marně čekají na jejich sanaci. Nabyvatelé majetek odkoupili v rámci privatizace od státu, který jim slíbil, že ekologické zátěže odstraní na vlastní náklady. Všechny firmy, kterých se tento...

Kategorie: Nezařazené

Staňme se změnou!

Hlavní cílovou skupinu celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko představuje i pro letošek mládež. Zapojení školních a zájmových kolektivů do úklidů české přírody podpoří distribuce úklidových pomůcek, nový výukový materiál a výtvarná soutěž.

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
nahled

Horolezci byli vyzvni ke sbru odpadk na Everestu

Neplsk ady vyzvaly horolezce, kte v leton jarn sezon zam na Mount Everest, aby pomohli se sbrem odpadk zanechanch pedchozmi expedicemi na svazch nejvy hory svta. Odpadky budou lenov vprav shromaovat v obch pytlch v druhm vkovm tboe, odkud by je mly dopravit vrtulnky do zkladnho tbora. Oekv se, e ...

 30.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Nov tdn v H. Krlov loni uetilo tm desetinu odpad

Loni zaveden nov systm tdn odpad ve stotiscovm Hradci Krlov snil objem netdnho smsnho odpadu tm o deset procent na 15.157 tun. Na skldce tak neskonilo 1236 tun odpad. Hlavn zmnou systmu bylo to, e lid z rodinnch domk dostali od zatku loskho dubna monost tdit plasty a papr pmo doma do zvltnch popeln...

 30.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Cheb e, co s vraky aut, ke kterm se majitel nehls

V Chebu e, co s oputnmi auty, kter nechaj majitel na ulici. Autovraky brn napklad pi jarnm blokovm itn. asto jde pitom o vozidla, kter pochzej ze sousednho Nmecka, ekl dnes TK mstostarosta Chebu Zdenk Hrkal (ANO). "Stvaj se ppady, kdy idi z Nmecka vyraz za hranice, tady sund SPZ a rot tu prost nech...

 30.03.2017 | ENVIWEB.CZ
Katalog Reo Amos 2017/2018

Katalog Reo Amos 2017/2018

Spolenost Reo Amos vydala v beznu 2017 nov katalog svch vrobk a produkt pro prevenci a likvidaci havri, pro bezpen a ist pracovit. Katalog je lenn do 14 kapitol, kde kad kapitola obsahuje produkty z konkrtn oblasti. Jsou to Sorpn prostedky, Havarijn soupravy, istic utrky a klidov prostedky, obaly ....

 30.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Kladno zane v kvtnu budovat podzemn kontejnery na odpad

Kladno zane v kvtnu budovat podzemn kontejnery na tdn i komunln odpad. Letos m investovat zhruba 15 milion korun a pt rok stejnou stku. "V dubnu u bychom opravdu mli znt vsledek vbrovho zen," sdlila dnes TK mluv kladensk radnice Lenka Rkov. Podzemn kontejnery nezabraj msto v ulicch, jejich vystn zap...

 29.03.2017 | ENVIWEB.CZ
Nabdka zamstnn - OBCHODN ZSTUPCE/KYN - Morava

Nabdka zamstnn - OBCHODN ZSTUPCE/KYN - Morava

Vrobn obchodn spolenost REO AMOS, spol. s r.o. hled vhodnho pracovnka/ci na pozici obchodnho zstupce pro region Morava.. Npl prce: o aktivn vyhledvn novch obchodnch pleitost o roziovn a budovn dlouhodobch vztah se zkaznky o nabdka a prodej sortimentu spolenosti o zjiovn poteb zkaznk o p....

 29.03.2017 | ENVIWEB.CZ
Velk jarn klid probhne v sobotu 8. dubna. Pidejte se!

Velk jarn klid probhne v sobotu 8. dubna. Pidejte se!

Hlavn termn dobrovolnick akce Uklime svt, uklime esko je pipraven na sobotu 8. dubna. Zastn se ho 1% naich spoluoban, co je pro letoek clem organiztor? Kadopdn pjde o nejvt environmentln zamenou akci v djinch esk republiky. Udlat dobr skutek, nejen pro produ, ale i pro sousedy, pro sv dti, pro ist ivo....

 28.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Krajsk ad rozhodl, e Quail nesm do Hrky u Temelna vozit nebezpen poplky

Spolenost Quail s.r.o. nadle nesm pijmat ke zpracovn poplky ze spaloven nebezpench odpad. Ty se pravdpodobn podlely na kontaminaci toxickmi dioxiny a tkmi kovy, kterou Arnika odhalila v okol zazen v Hrce u Temelna. Krajsk ad Jihoeskho kraje toti pro tuto provozovnu Quailu vydal zmnu integrovanho pov...

 27.03.2017 | ENVIWEB.CZ
Vyhlena tradin foto/video sout z klid

Vyhlena tradin foto/video sout z klid

Organiztoi dobrovolnick klidov akce vyhlsili leton ronk foto/video soute..Soust celorepublikov klidov akce Uklime svt, uklime esko je ji tradin tak sout o nejlep fotografii zachycenou pi klidu. O konen poad deseti finalist ve tech fotokategorich rozhodne veejnost hlasovnm na facebooku akce. Vtze ka....

 27.03.2017 | ENVIWEB.CZ
Zaplat, kolik vyhod! MP startuje PAYT TOUR 2017

Zaplat, kolik vyhod! MP startuje PAYT TOUR 2017

Ministerstvo ivotnho prosted se v prvn polovin letonho roku zamuje na osvtu v oblasti sniovn mnostv komunlnch odpad produkovanch na zem obc.Chyst proto v prbhu letonho dubna a kvtna tzv. PAYT TOUR 2017, kter t 13 semin k chytrm systmm pro odpadov hospodstv v obcch, zavdn systm PAYT (,,Pay as y....

 24.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Berln: Msto omez jednorzov kelmky

Kadou hodinu se jen v Nmecku zahod asi 320 000 kelmk na jedno pouit. Jako een se u dlouho nabzej znovupouiteln kelmky, kter dod prodejce a zkaznk za n zaplat zlohu. Otzka je, jestli se mezi spotebiteli skuten ujmou. Za pomoci finann pobdky snad ano, pe nmeck server Deutsche Welle. Bn kelmek od kvy s...

 23.03.2017 | ENVIWEB.CZ
klidov akce pomhaj chrnit vodu

klidov akce pomhaj chrnit vodu

K dnenmu Svtovmu dni vody se hls i organiztoi dobrovolnick akce Uklime svt, uklime esko... klidov akce se budou konat pmo z lod na vce ne destce velkch eskch ek a na dalch stovkch mst i v jejich okol.  Celkem je ji zaregistrovno na 1 500 klid.  Jednou z prvnch letonch akc se ....

 22.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

steck kraj pome obcm snit nklady na likvidaci odpadu

steck kraj chce pomoci obcm snit nklady na likvidaci komunlnho odpadu. Vdaje vzrostou, pokud bude schvlen nvrh novho zkona o odpadech. Na dotacch kraj rozdl u letos deset milion korun. Nvrh rady jet mus schvlit zastupitelstvo, ekl hejtman Oldich Bubenek (KSM). Rst finann zte obc vyvol podle radnch zmna ...

 22.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

M. Tebov chce lidi motivovat, aby omezili komunln odpad

Moravsk Tebov zavd motivan systm, kter m snit mnostv komunlnho odpadu ve mst. Domcnosti se zaregistruj do internetov aplikace a dostanou identifikan rov kdy, kter nalep na popelnice nebo pytle s vytdnm odpadem. Podle mnostv produkovanch odpadk, kter bude msto sledovat, budou moci zskat slevu kole...

 21.03.2017 | ENVIWEB.CZ
nahled

Parlament schvlil sv pozice k odpadov legislativ

Evropsk parlament na svm plenrnm zasedn minul tden schvlil 4 zprvy tkajc se odpadov legislativy. Poslanci navrhuj, aby se podl recyklovanho odpadu zvil ze souasnch 44 % na 70 % v roce 2030 a aby se mra skldkovn snila na 5 % z celkovho objemu odpadu. Pro obalov materily, jako papr, plasty, sklo, nebo de...

 20.03.2017 | ENVIWEB.CZ
Odpady | Odpady
Filtr

Velký jarní úklid startuje o druhé dubnové sobotě. Přidejte se!

Jedno procento všech Čechů. Taková je letošní meta pro účast české veřejnosti na nejúspěšnější celorepublikové akci zaměřené na likvidaci povalujících se odpadků v našem životním prostředí, likvidaci černých skládek nebo oživení osvěty proti litteringu (bezohlednému odhazování odpadků). Vloni počet dobrovolníků přesáhl 86 tisíc lidí, letos organizátoři vyhlížejí stotisícího účastníka. Hlavní čas celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je nastaven na sobotu 8. dubna.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Úklidové akce pomáhají chránit vodu

K dnešnímu Světovému dni vody se hlásí i organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Úklidové akce se budou konat přímo z lodí na více než desítce velkých českých řek a na dalších stovkách míst i v jejich okolí. Celkem je již zaregistrováno na 1500 úklidů. Jednou z prvních letošních...

Kategorie: Nezařazené

Třetina skiareálů porušila vodní zákon

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod se v uplynulých dvou lyžařských sezonách zaměřili na kontroly provozovatelů ski areálů. Zjišťovali, zda při umělém zasněžování dodržují podmínky pro odběr povrchových a podzemních vod. Z prověřování vyplynulo, že 29 % kontrolovaných provozovatelů sjezdovek porušilo vodní zákon.

Kategorie: Nezařazené

Proč jít na konferenci ODPAD ZDROJEM

Zaujala vás konference Odpad zdrojem a stále zvažujete, jestli se jedná o dobrou investici? Následujících deset důvodů by vás mohlo přesvědčit o tom, že s včasnou registrací neuděláte krok vedle! ...

Kategorie: Nezařazené

Pomoc nabyvatelům se starými ekologickými zátěžemi

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) podpoří nabyvatele majetku znehodnoceného starými ekologickými zátěžemi, kteří marně čekají na jejich sanaci. Nabyvatelé majetek odkoupili v rámci privatizace od státu, který jim slíbil, že ekologické zátěže odstraní na vlastní náklady. Všechny firmy, kterých se tento...

Kategorie: Nezařazené

Staňme se změnou!

Hlavní cílovou skupinu celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko představuje i pro letošek mládež. Zapojení školních a zájmových kolektivů do úklidů české přírody podpoří distribuce úklidových pomůcek, nový výukový materiál a výtvarná soutěž.

Kategorie: Nezařazené

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace